Jdi na obsah Jdi na menu
 


BEZDĚKOV NAD METUJÍ

 Bezděkov nad Metují byl podobně jako řada okolních obcí založen v polovině 13. století břevnovskými benediktiny při kolonizaci Policka.  Lokátorem byl Čech jménem Bezděk. Po něm také nese obec jméno. Zároveň byl v obci vybudován panský poplužní dvůr. První písemná zmínka o Bezděkové je však mladší, pochází z roku 1358.

Již před husitskými válkami byly některé vsi opatem zastaveny. Tak tomu bylo také v případě dvora vsi Bezděkov – víme, že r. 1440 byly v majetku zemana jménem Petr. Další zprávy pochází z roku 1558 – od té doby se vlastníkem vsi stává Stanislav Sladkovský ze Sladova, později jeho syn Jan - oba byli také úředníky klášterního panství. V rukou rodu Sladovských byl Bezděkov po dobu 70 let- roku  1628 jej vykoupil tehdejší opat Jan Benno od Jindřicha Sladovského (syna Jana Sladovského) a jeho matky, rozené Sendražické ze Sendražic.

KOSTEL SVATÉHO PROKOPA

Dominantou Bezděkova je Barokní kostel sv. Prokopa. Stavba byla zahájena v době působení broumovského opata Otmara Zinkeho (nar. 1664 v Broumově) Samotná stavba probíhala v letech 1724 – 1727, kostel pak byl vysvěcen samotným opatem v srpnu roku 1729. Jedná se o stavbu na osmibokém půdorysu.

FARA

Pobočka polické fary byla v Bezděkově vystavena roku 1787. Do Bezděkovské farnosti spadaly také Velké Petrovice a Petrovičky. Dnešní budova pochází z roku 1847. Od roku 1914 v ní po 10 let působil p. Sigismund Bouška.

Kostel a faru propojuje lipová alej, vysazená roku 1870. Prostranství pak doplňuje školní budova z roku 1873.

HALTÝŘE

Obec mívala vzhledem ke své vyvýšené poloze problémy se zásobováním vodou. Památkou na toto období jsou studny zvané jako haltýře či též Džbery. Tato zařízení sloužila k získávání užitkové vody, zejména pro napájení dobytka. V místě vývěru podpovrchové vody, stékající po podloží, byly vyhloubeny jámy, obezděny, zaklenuty a následně zastřešeny. Dva zachovalé haltýře prošly v roce 2000 opravou a můžeme si je tak prohlédnout v celé jejich kráse.

 

BEZDĚKOVSKÝ DUB

U domu čp. 57 stojí památný „Bezděkovský dub.“ Strom, jehož stáří je odhadováno na více než 160 let, má obvod kmene 409 cm a výšku 24 metrů. Chráněn je od 5. 10. 1995

SMÍRČÍ KŘÍŽ

V obci se také nachází smírčí kříž o rozměrech 120 x 70 x 20 cm, vztahující se k neznámé události. Pověsti ho dávají do souvislosti s napoleonskými válkami, či s válečným rokem 1866.

U DOMÁŇŮ

Pro znalce díla Aloise Jiráska je vhodné připomenout, že na návsi (křižovatka silnic na Polici nad Metují a na Machov) stojí statek zvaný „U Domáňů“ známý z rozsáhlého románu U Nás.

Dopravní spojení:

autobus:

Bezděkov nad Metují (linka Náchod – Police nad Metují – Broumov) – na hlavní silnici u hospody, východisko turistických tras

Bezděkov nad Metují, otáčka (Linka Police nad Metují – Machov) – u samoobsluhy

vlak:

Police nad Metují – cca 1,5 km (trať 026 Týniště nad Orlicí – Broumov)

kam dál:

§  po červené značce (+ cyklotrasa č. 4152) přes Radešov do Police nad Metují (3,5 km)

§  po žluté značce (+ cyklotrasa č. 4150) do vesnice Bělý (3 km)

§  po žluté značce k nádraží Police nad Metují (1,5 km)

§  Po silnici k hotelu Mýto (1 km)

§  po červené značce na Kozínek

§  po silnici do Nízké Srbské (2 km)

Mapa

 

 

Náhledy fotografií ze složky Bezděkov nad Metují