Jdi na obsah Jdi na menu
 


Borek (Lysý vrch)

 Nedaleko Teplic nad Metují se nachází skalnatý, 611,2 metrů vysoký Lysý vrch tvořený zhruba 800 metrů dlouhým nesouměrným hřbetem. Vystupuje přímo naproti Střmenskému Podhradí a vstupu do Teplických skal. Jedná se o kuestu s mírnými severními svahy a naopak příkrou skalní stěnou a balvanitými srázy k jihu a k západu. Právě od Lysého vrchu se odráží několikanásobná ozvěna (v minulých dobách doprovázená výstřelem z hmoždíře), kterou si můžeme vyzkoušet při procházce Teplickým skalním městem. Ale zpět k Lysému vrchu. Skalní útvary na něm jsou tvořeny křemennými, středně až hrubě zrnitými a šikmo zvrstvenými pískovci z dob svrchního turonu až coniaku, stejnými jako v Adršpašsko-Teplických skalách, od nichž je kopec oddělen údolím Metuje. Jedná se ostatně o původní součást tabulové plošiny Adršpašsko-Teplických skal, od které bylo území odděleno zásluhou erozní činnosti řeky Metuje. Skalní stěna dosahuje na některých místech až třicetimetrové výšky.

Ve vrcholové části Lysého vrchu rostou pozůstatky reliktních borů s chudým bylinným patrem. Z rostlin tu nalezeme především porosty vřesu, borůvky či brusinky. Nejcennější část území je od roku 1956 prohlášena za přírodní památku Borek o rozloze 3,63 hektaru (Tak se nazývá sousední o téměř 50 metrů nižší kopec oddělený od Lysého vrchu mělkým sedlem.)

Na jednom z nejvyšších bodů se nachází skalní vyhlídka opatřená zábradlím, ze které můžeme pozorovat část Teplického skalního města a lidský mumraj a hemžení dole pod námi. Tady je však zpravidla klid (a mír).

Přístup na Lysý vrch je možný po žluté turistické značce buď z Teplic nad Metují (okolo penzionu Metuje) nebo z druhé strany od vstupu do skal. V obou případech se nevyhneme úseku s příkřejším stoupáním. Cesta od vstupu do skal je navíc v části vymletá vodou a za silného deště se mění v potok. Tak s tím pro jistotu počítejte.

zajímavosti:

přírodní památka Borek je nejmenším maloplošným chráněným územím v CHKO Broumovsko.

Lysému vrchu je v mnohém podobný nedaleký skalnatý vrch Lada (s vrcholem v nadmořské výšce 623 metrů) vypínající se nad soutokem Metuje a Zdoňovského potoka. Na něm můžeme nalézt řadu balvanů a skalních útvarů. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář