Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdobnice

Počet obyvatel: 171 (březen 2011)

rozloha: 33.05 km2

oficiální internetové stránky: http://www.zdobnice.com/


Zdobnice v Orlických horách


 

Převážně rekreační obec Zdobnice se rozkládá v divokém údolí stejnojménné řeky, či spíše říčky, zhruba uprostřed Orlických hor na svazích Zakletého a Tetřevce. Obec byla založena poměrně pozdě, pravděpodobně někdy na počátku 16. století. Prvotní obyvatelé byli dřevorubci - káceli les a dříví poté plavili po proudu Zdobnice do Orlice a dále po Labi až ke Kutné Hoře. Splavené dřiví se pak používalo jako výdřeva v tamních dolech.

První písemná zmínka o Zdobnici pochází z roku 1550. V té době vlastnili okolní území Pernštejnové, významný panský rod spravující rozlehlé oblasti na Moravě a ve východních Čechách. Jaroslav z Pernštejna však roku 1560 umírá bez dědiců, za sebou navíc zanechal ohromné dluhy. Císař Ferdinand I. se rozhodl převzít panství královskou komorou a zavázal se splatit část dluhů. Rudolf II. pak panství roku 1575 (1577 ?) prodává svému věřiteli Burianu Trčkovi z Lípy. Avšak s jednou podmínkou: obce Zdobnice a Říčky včetně přilehlých lesů budou patřit Kutnohorské mincovně. Od počátku 17. století pak probíhá rozsáhlá kolonizace území, k původnímu českému obyvatelstvu přibývají především německy mluvící dřevorubci z Krkonoš. Roku 1703 se stává majitelem Zdobnice a Říček hrabě Norbert z Kolowrat.

Význam obce postupně rostl, přibývalo domů i obyvatel. Vyrostly zde vlastně Zdobnice dvě: Velká Zdobnice s roztroušenou zástavbou vystupující na stráních až do nadmořských výšek přes 800 metrů, a Malá Zdobnice (Zdobnička) pří pravém břehu řeky. Jak šel čas, měnil se i název obce: z původního Stobnitz na Stiebnitz, z německého jména vznikl český ekvivalent Zdobnice.

Chytilův místopis ČSR z roku 1929 uvádí ve Velké Zdobnici 261 domů a 1031 obyvatel (z toho 1019 Čechů a 9 Němců), v Malé Zdobnici 74 domů a 290 obyvatel(285 Němců a 2 Čechy). Byla zde fara, četnická stanice, poštovní úřad, telegraf a telefon.

A co říká na heslo Zdobnice Ottův slovník naučný?

" 1) Z., přítok Divoké Orlice 2) Z. Malá, Zdobnička (Kleinstiebnitz), ves v Čechách, hejtm. Žamberk, okr. Rokytnice, fara a pš. Vel. Zdobnice; 32 d., 191 obyv. n. (1900), 3 mlýny 3) Z. Velká (Grossstiebnitz), far. ves t.; 245 d., 3 obyv. č., 1236 n. (1900), kostel r. 1787 založený, 4tř. šk., četn. stanice pš., telegraf, telefon, spořit. a zálož. spolek, mlatovna. 2. mlýny. V 2. pol. XVII. stol. přikoupil Z. V Norbert Leop. hr. Kolovrat Libšteinský k panství Rychnovskému."

Ottův slovník naučný (1888-1908), svazek XXVII, str. 498

Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a k následnému dosidlování českými osadníky. Řada domů zanikla, nebýt starých map a fotografií by dnes již málokdo hádal, kam až sahalo dřívější osídlení. Dnešní pěšina po okraji lesa, procházející okolo kapličky sv. Anny, byla dříve významnou cestou do Říček lemovanou usedlostmi z obou stran.

 

srovnanizdobnice.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dnešní obec Zdobnice má okolo 170 obyvatel a kromě samotné Zdobnice zahrnuje i Kačerov, Kunčinu Ves a Souvlastní.

 

PAMÁTKY:

Kostel Dobrého pastýře

Barokní kostel byl postaven v letech 1788 - 1789 Josefem Schubertem z Černíkovic (ten se podílel také na stavbě kostela sv. Jiří v Javornici). Jedná se o jednolodní stavbu s trojboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží nad západním průčelím. Vnitřní výmalba kostela je dílem J. Hoňka z Nového Hrádku a pochází z roku 1891. Kostel obklopuje hřbitov, před kostelem stojí 3 sochy světců


Kostel Dobrého pastýře ve dobnici


 

kaple sv. Anny:  Z daleka viditelná stavba kapličky z roku 1787 při původní cestě ze Zdobnice do Říček. Celá desetiletí chátrající stavba se dočkala v roce 2001 obnovy z peněz původních německých usedlíků. O dva roky později pak byla obnovena i křížová cesta ve stráni za kaplí. Uzavírá ji kamenný kříž, přemístěný sem z jiné části obce.

V místní části Zdobnička pak stojí ještě dvě chátrající kapličky: Nejsvětější Trojice a Panny Marie Pomocné.

Zdobnice: kaple sv. Anny


 

kamenný most u kostela - pozdně barokní, sochy z 18. století

V obci se také zachovala řada pěkných roubených chalup (převážně přímo u řeky, většina stavení na stráních byla postupně přestavována v různé podnikové chaty).

 

TURISTICKÉ MOŽNOSTI

a) pěší turistické trasy: rozcestník turisticky značených tras se nachází u konečné zastávky autobusu (na křižovatce silnic nedaleko hotelu Zdobnice). Máme na výběr ze 4 možností.

po žluté směr Pěticestí (5,5 km č,z asfalt) - Zakletý (6km) - Říčky v Orlických horách, kostel (9,5 km z) - Říčky v Orlických horách, Julinčino údolí (10,5 km m)

po modré směr Nad Zdobnicí (1 km č) - Nad Kačerovem (2,5 km ž) - Kačerov (3,5 km ž asfalt) - Liberk (9,5 km č)

po žluté směr: Pod Čertovým Dolem (1 km, společně s modrou, asfalt) - Zdobnická Seč (1,5 km č) - Pramen Kněžné (4,5 km) - Podolí (6 km z) - Zámeček Pádolí (7 km z) - Nad sv. Matoušem (11 km) a dále po červené nebo po zelené značce do Deštného v Orlických horách.

po modré směr: Pod Čertovým dolem (1 km, společně se žlutou, asfalt) - Čertův Důl (2 km, asfalt) - Pod Homolí (4,5 km č asfalt) - Orlické Záhoří (9 km, z, asfalt)

Jak rozumět popisu tras: v závorce za názvem trasy je uvedena vzdálenost od výchozího bodu a další značky procházející daným rozcestím (z...zelená, č...červená, m... modrá, ž.... žlutá), poznámka asfalt udává, že úsek cesty před tímto rozcestím je veden z větší části po asfaltových cestách.

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

do obce zajíždí autobusová linka Rychnov nad Kněžnou - Liberk - Zdobnice (dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí a Audis), v provozu je v pracovní dny, jedním párem spojů též v neděli. Platí tarif integrovaného dopravního systému IREDO (Zdobnice je v tarifní zóně 207).

V intravilánu obce se nachází dvě autobusové zastávky:
Zdobnice, hotel - na křižovatce silnic směr Deštné, Říčky a Souvlastní, při rozcestí turistických tras)

Zdobnice, pošta - při obecním úřadu a dolní stanici lyžařských vleků.

 

POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA, ODKAZY

http://www.zdobnice.com/ - stránky obce Zdobnice

http://www.orlickehory.net/mista/zdobnice.htm - Zdobnice na stránkách Orlickehory.net

http://orlickehory.webz.cz/obec/zdobnice.htm

http://www2.obecricky.cz/index.php?id=10001 - dějiny obce Říčky (Říčky mají do značné míry podobnou historii jako Zdobnice)

http://www.znicenekostely.cz/ - zničené a chátrající kaple a kostely

http://archive.org/stream/ottvslovnknauni43ottogoog#page/n517/mode/2up - Ottův slovník naučný v digitalizované podobě

 

Náhledy fotografií ze složky Zdobnice

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář